POODLE ĐỰC GIỐNG

LOTUS

Size: TeaCup
Màu lông: Xám trắng
Cân nặng: 1,6 kg
Chiều cao: 18 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

KIN

Size: TeaCup
Màu lông: Bò sữa xám trắng
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

ĐẬU ĐẬU

Size: TeaCup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 1,9 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

BẮP

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,3 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

EURO

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,1 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

TEDDY

Size: Tiny
Màu lông: Xám
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 22 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

CAFE

Size: TiToy
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,2 kg
Chiều cao: 22 cm
Giá phối: 1.300.000 đ

KIWI

Size: TiToy
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 1.300.000 đ

CHÔM CHÔM

Size: Toy
Màu lông: Bò xám
Cân nặng: 3 kg
Chiều cao: 24 cm
Giá phối: 1.200.000 đ

LUCKY

Size: Tiny
Màu lông: Bò xám
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 22 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

TOMMY

Size: Tiny
Màu lông: Xám
Cân nặng: 2,1 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

LEXUS

Size: Teacup
Màu lông: Xám
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 17 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

MOCHI

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

TŨN

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,5 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

MẬN

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

NGÔ

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 1.500.000 đ

BEN

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

MUN

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 22 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

MẸC

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ đậm
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 900.000 đ

BON

Size: Teacup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 1,7 kg
Chiều cao: 16 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

MÈO

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ