Kết Quả Phối Giống

quy trình phối giống tại voodle house

Miễn phí kiểm tra sức khỏe
Miễn phí test trứng cho cún cái đảm bảo đậu thai cao nhất
Miễn phí gửi khách sạn 3-5 ngày
Bảo hành bao đậu - Không đậu phối bù MIỄN PHÍ lần sau (không phát sinh chi phí)
Hỗ trợ đăng bán, bao đầu ra cho chó con

null