CHỌN POODLE ĐỰC GIỐNG

BẢNG GIÁ PHỐI GIỐNG CHÓ POODLE

LATE

Size: TeaCup
Màu lông: Bò xám trắng
Cân nặng: 1,7kg
Chiều cao: 17 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

KIN

Size: TeaCup
Màu lông: Bò sữa xám trắng
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

LOTUS

Size: TeaCup
Màu lông: Xám trắng
Cân nặng: 1,6 kg
Chiều cao: 18 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

ROMA

Size: Teacup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: kg
Chiều cao: cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

LUCKY

Size: Tiny
Màu lông: Bò xám
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 22 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

LEXUS

Size: Teacup
Màu lông: Xám
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 17 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

XÍU

Size: Tiny
Màu lông: Bò xám
Cân nặng: 2,2 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

SHIN

Size: Tiny
Màu lông: Xám
Cân nặng: 2 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

TOMMY

Size: Tiny
Màu lông: Xám
Cân nặng: 2,1 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

SỨA

Size: Tiny
Màu lông: Xám
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

FANTA

Size: Teacup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 1,6kg
Chiều cao: 17cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

BON

Size: Teacup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 1,7 kg
Chiều cao: 16 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

MOCHI

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

TŨN

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,5 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

ĐẬU ĐẬU

Size: TeaCup
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 1,9 kg
Chiều cao: 19 cm
Giá phối: 2.000.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

MÈO

Size: Tiny
Màu lông: Trắng
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

BẮP

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,3 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

KIWI

Size: TiToy
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 1.300.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

MẬN

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 1,8 kg
Chiều cao: 20 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

NGÔ

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

BEN

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ
Cân nặng: 2,4 kg
Chiều cao: 21 cm
Giá phối: 1.500.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

MẸC

Size: Tiny
Màu lông: Nâu đỏ đậm
Cân nặng:
Chiều cao:
Giá phối: 900.000 đ

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

quy trình phối giống tại voodle house

Miễn phí kiểm tra sức khỏe
Miễn phí test trứng cho cún cái đảm bảo đậu thai cao nhất
Miễn phí gửi khách sạn 3-5 ngày
Bảo hành bao đậu - Không đậu phối bù MIỄN PHÍ lần sau (không phát sinh chi phí)
Hỗ trợ đăng bán, bao đầu ra cho chó con

chuyên gia Phối giống chó Poodle

Đặt lịch phối

Gọi ngay cho chuyên gia tư vấn!

Hoặc nhận hỗ trợ qua Zalo